Az Európai Bizottság, felismerve a változtatás szükségességét, és látva a kihívások mértékét, a jelenlegi rendszer korlátait, az Ifjúsági Tanács 1999 végén tartott ülésén, egy Fehér Könyv megírását javasolta, melynek témája az európai együttműködés új formája az ifjúságpolitika terén. A megjelent Fehér Könyv az Európai Parlament feltétlen támogatását élvezi.

A Fehér Könyv célja az ifjúság területén egy új együttműködési keret megteremtése, melynek fő eleme: - a nyitott rendszerű koordináció alkalmazása az ifjúsági kérdésekben.
Ez a módszer lehetővé teszi a fiatalok hatékony bevonását a döntéshozó folyamatokba, teret nyit az ifjúsági szervezetek és szervezeten kívüli fiatalok számára is a folyamatban való bekapcsolódására. A nyitott rendszerű koordináció a már meglévő ifjúsági struktúrákra épül közöttük hálózatok kiépítése formájában.
Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület Jánoshalma céljai közt szerepel az ifjúsági munka segítése, menedzselése. Segíti és támogatja az ifjúság önszerveződését, közösségépítését.
2002 - ben elindított egy hosszú távú projektet „Ifjúság az Ifjúságért” címen. A projekt keretében szerepel több ifjúsági hálózat kiépítése a Duna – Körös – Maros – Tisza Euró Régióban.
A KITTI HÁLÓ kiépítésének fontosabb mérföldkövei:
2002 február 09 Jánoshalmán az első hálózat építő találkozó a délvidéki Bácska és Felső – Bácska fiataljai között, 120 fiatal részvételével.
2002 július 5 – 7 Baján az ifjúsági hálózat építés újabb állomása Bács – Kiskun, Csongrád, Arad, Délvidék, kb 260 fiatal részvételével.
2003 február 15 – 16 Jánoshalmán 250 résztvevő 43 településről Bács – Kiskun, Csongrád, Arad, Temes, Bihar megyékből és Délvidékről ezennel elindul a DKMT Euró Régió Ifjúsági Háló kiépítése.
2003 szeptember 26 – 28 között Jánoshalmán megrendezésre került az első hálózat építő konferencia, közösen a DKMT Euró Régió Ifjúsági Szövetséggel és a Dél- alföldi RISZI- vel. Ezen a rendezvényen több mint 100 fiatal vett részt Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Arad, Temes, Hunyad megyékből és a Délvidékről. A konferencia eredménye: egy Kistérségi és Települési Ifjúsági hálózat kiépítése Euró Régiós szinten. A „KITTI HÁLÓ” fő célja: összefogni a DKMT Euró Régióban működő magyar ifjúsági szervezeteket, közösségeket és szervezeten, kívüli fiatalokat.
Jelenleg a KITTI HÁLÓ szálai 80 települést értek el több mint 200 taggal.
A hálózat pártoktól és felekezetektől független.
Az első konferencián meghatározásra kerültek a főbb irányvonalak
2004 február 14- 15 között Hódmezővásárhelyen egy képzést szerveztünk melyen a DKMT Euró Régió mindhárom régiója (Dél- Alföld, Bánság és Vajdaság) képviseltette magát.
A képzés célja felkészíteni a tagságot és a képzésen résztvevő ifjúsági szervezetek képviselőit az Európai Unióhoz való csatlakozás várható kihívásaira, ismertetni az Európai Bizottság által kiadott Fehér Könyv irányelveit.
Március 26 – 27 Jánoshalmán találkozó mindhárom régió ifjúsági képviselőivel, az ifjúsági partnerségről tárgyaltunk, Euró Régiós szinten és az aradi találkozó előkészületeiről.
Május 8 Újvidék és környéke ifjúsági találkozó, megbeszélés a KITTI HÁLÓ terveiről
2004 május 22-23 között Aradon a második konferencián, kerül sor a KITTI HÁLÓ Szervezési és Működési Szabályzatának a kidolgozására.
2005 év tevékenységét a fejlődés és információszerzés jellemezte. Egyesületünk megerősödött. Júliusban szerveztünk egy „Közösségépítő, képességfejlesztő” tábort, augusztusban a kilencedik képzőművészeti tábort. Októberben a „Guruló Kistérség” program által elindult a kapcsolatok kiépítése a Bács- Kiskun megyei ifjúsági szervezetek között. Novemberben szerveztük a negyedik társadalmi átalakulás célú találkozónkat DKMT Euró régiós szinten közel 100 részvevővel. Szintén novemberben szerveztünk egy szemináriumot „Ifjúsági információ és tapasztalatcsere” címen, melyen meghatároztuk a KITTI HÁLÓ rövid és hosszú távú stratégiáját. Új programok és igények fogalmazódtak meg az ifjúság részéről. Nagyobb hangsúlyt fektessünk a magyar történelem megismerésére, hagyományaink ápolására az ifjúság körében, vetélkedők, turista ösvények kiépítése, közös programok szervezése.
2006 évi programjainkat az ifjúság igényei szerint tervezzük.
Április 28- május 01 között szervezetünk egy szemináriumot Bugacon, mely nagyon fontos volt közösségépítés szempontjából. Julisúban, harmadik alkalommal vetünk részt a Zentai Ifjúsági játékokon. Augusztusban második alkalommal, szerveztük Bács- kiskun megyében kísérleti jelleggel a Guruló Kistérség programot, mely segítségével reális képet nyertünk a megyében az ifjúsági munkáról.
A KITTI HÁLÓ életében hagyománnyá vált az őszi Szeminárium DKMT Euró régiós szinten, ekkor határozzák meg a résztvevők a mozgalom következő év programtervét.
2006 – ban október 13- 15 között szervezzük meg a Szemináriumot Jánoshalmán.
Ezúton is szeretnénk közzétenni, hogy a mozgalom fő célja a nemzeti kultúránk megőrzése, egy egységes gondolkodás kialakítása a magyar ifjúság körében és a probléma megoldó készség fejlesztése. Kapcsolatainkat fejlesztését és az információ áramlás szélesebb körű kiterjesztését a KITTI HÁLÓ 2007- től egy hon lap szerkesztése segíti.

Információk: E- mail cím: \n Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. , \n Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. , Telefon:+36-20/3440985