Legfrissebb

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület a 25 éves, jubileumi év keretében 2017 november 25-26-án szervezte meg, ötödik alkalommal immár hagyománnyá vált Bánáti Hagyományörző találkozót.

25-én Resicabányán egy kulturális nóta est keretében közel 50 résztvevő egy felejthetetlen esttel gazdagodott. A programban fellépet a Hóvirág helyi vegyes énekkar, nemzeti érzelmű dalokat adtak elő. Az est sztárvendége Vesztergám Miklós tárogatós volt. A hangulat csúcspontjához érve mindenki énekelt. A program végén sajnálkozva vált el a lelkes csoport, akikben sikerült egy kis nemzeti érzelmet önteni, erőt a mindennapi megpróbáltatásokhoz.

26-án Versecen szerveztük meg a Bánáti Néptánc találkozót . A találkozó előtt megmásztuk a Verseci várhoz vezető utat ahol a vár ormáról megszólalt Vesztergám Miklós tárogatója. A találkozót a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Házban szerveztük, mely zsúfolásig megtelt. Programunkat a nemzeti himnusszal nyitottuk meg, ezt követte Vesztergám Miklós tárogató estje „Újra szól a tárogató” címmel.  Folytatásként az V. Bánáti Néptánc találkozó résztvevői foglalták el a színpadot. A résztvevő néptánc csoportok a verseci házigazdán kívül Kikindáról, Szajánból, Fejértelepről és Udvarszállásról érkeztek. A csoportok előadásai közben színesítette a programot, Kikindáról érkezett asszony kórus. A program záróakkordja egy fergeteges táncház volt, ahova a táncosokon kívül a helyi magyar közösség tagjai is bekapcsolódtak. Színesítette a program zárását a spontán kialakult nóta est tárogató kisérettel. A részvevők kérték, hogy a program folytatódjon. Az  Erdélyi Hagyományokért Egyesület megtesz minden tőle telhetőt, hogy a szórványba erősödjön a „Szórvány Háló” kiépítése, mely garancia  a nemzeti összetartozás létrejöttének, a nemzet határainak védelme.

 

Bajkó Károly

 

Második programunkat 2013.02.08.-a és 2013.01.10.-e között szerveztük meg Szabadkán, egy projektgeneráló szeminárium formájában, melyen 21 fő vett részt. A résztvevő fiatalok megfogalmazták a szórvány értelmét, fontosságát, és a nemzet határait. Számos projekt ötlet született, melyek meghatározzák a „Szórvány Háló” kiépítésének főbb irányait. Az ötletek között említést érdemelnek a közös táborozások, fiatal amatőr színjátszó csoportok tapasztalat cseréje, néptánc és népzene találkozók. Megfogalmazódott a DKMT Euró régió térségben egy civil hálózat szükségessége, amely segítség lesz a szórványban élő magyarság megmaradásában, az anyanyelv ápolásában és az identitás tudat erősítésében.

A szemináriumot követően a helyi ifjúság farsangi rendezvényének folytatásában segítettünk, mert különben egy 7 évvel ezelőtt elindított hagyomány szakadt volna meg. A „Szórvány Háló” programunk egy új lendületet adott a szervezőknek, hogy ezt a hagyományt nem szabad feladni, mivel az évek folyamán több száz magyar fiatal találkozó helye volt a Délvidéken. Több mint 80 fiatal vett részt a programokon, melyek között szerepelt jelmezverseny, a farsang temetése, és egyéb szórakoztató tevékenységek. A partner szervezet a helyi Fáklya Keresztény Ifjúsági Egyesület volt az aki segített a résztvevők toboroztatásában, a helyszín biztosításában és a szervezési munkákban.

               

 

2013-ban folytattuk a „Szórvány Háló” című programunkat.

Az első tevékenységünk Resicabányán valósulhatott meg, egy anyanyelv ápoló tábor keretében, melyet 2013.01.07.-e és 2013.01.12.-e között rendeztünk meg. A táborban 18 fő vett részt,14 és 18 év közötti fiatalok, és 2 felnőtt. Sajnos a résztvevők többsége nagyon keveset beszélt magyarul, emiatt a tanulási folyamatok lassan haladtak. A szakmai részében két fiatal önkéntes segédkezett, egy Resicabányáról és egy Zentáról. A hét végére a résztvevők tudása sokat gyarapodott a magyar nyelv gyakorlásában, és a közös gondolkodásban. Az elkezdett munka a tábor után is folytatódott a fakultatív magyar órák kereteiben, melyeket Resicabányáról a partnerszervezet „Templom és Iskola Szórvány Egyesület” vállalt fel. A partner szervezet segített a résztvevők toboroztatásában, a helyszín biztosításában, valamint a szervezési munkálatokban.

 

 

 

 

 

  

aprilis28
aprilis28

aprilis28